Het jonge kind

Baby’s en jonge kinderen ontwikkelen doordat ze steeds in contact zijn met anderen. Ze geven daarbij de voorkeur aan hun ouders of belangrijkste verzorgers. Aan de ene kant zijn ze in contact met de ouder vanwege basisbehoeften als eten, drinken en fysieke veiligheid. Aan de andere kant hebben ze de ouder nodig voor hun emotionele behoefte als regulatie, emotionele veiligheid, warmte en geborgenheid. De ouder-kind relatie speelt daarom een belangrijke rol bij de ontwikkeling van jonge kinderen. In een veilige ouder-kind relatie ontwikkelen jonge kinderen zich het meest optimaal.

Binnen 5 jaar ontwikkelt een kind zich van foetus tot een levendige kleuter. In geen enkele levensfase gaat de ontwikkeling van een mens dan ook zo snel als tijdens deze eerste levensjaren. Bovendien zijn er omgevingsfactoren die weer krachten uitoefenen op de ouder-kind relatie en de ontwikkeling van het individu (ouders/kind). De combinatie van al die verschillende factoren, maakt ook dat elke situatie en elk gezin uniek is. Des te belangrijker is het om steeds op maat te kijken wat er nodig is.

Trauma

Kinderen kunnen al vanaf de geboorte klachten ontwikkelen na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Toch is de zorg voor deze jonge kinderen nog niet zo bekend. Het op tijd signaleren van deze klachten en de mogelijke relatie met het (preverbaal) trauma, kan ervoor zorgen dat er op tijd passende behandeling kan worden ingezet.

Ouders van jonge baby’s kunnen te maken krijgen met een kindje dat veel huilt, moeilijk slaapt of eet. Vaak leidt dit tot gevoelens van onmacht en twijfels bij ouders. Soms kunnen deze problemen te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen tijdens de zwangerschap, geboorte of de eerste levensfase. Vaak gaat het om een vroeggeboorte, geboorte met complicaties of medische ingrepen die op een hele jonge leeftijd nodig waren, maar er kan ook gedacht worden aan verslikken of een ongeval of brand. Als er gedacht wordt aan een relatie tussen een ingrijpende gebeurtenis en het probleemgedrag bij het jonge kind, kan EMDR of OKTT worden ingezet binnen de Basis Jeugd GGZ.

EMDR: Storytelling

EMDR voor de kinderen van 0-5 jaar kan uitgevoerd worden middels Storytelling. Storytelling ofwel verhalenmethode is een aangepaste vorm van EMDR voor kinderen van 0 tot 5 jaar en voor oudere kinderen die op zeer jonge leeftijd een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Bij deze behandeling worden de ouders nauw betrokken, omdat het jonge kindje vaak niet zelf de herinnering kan vertellen. Ouders lezen in dit geval het verhaal waarin de gebeurtenis is beschreven voor, waardoor de herinnering geactiveerd wordt bij het jonge kind.

Vaak zie je dat bij het inzetten van EMDR Storytelling om preverbaal trauma te verwerken, vrij snel ruimte ontstaat voor herstel, inhalen en voortgang van de (sociale, emotionele en spel) ontwikkeling.

Ouder Kind Trauma Therapie (OKTT)

Voor de hele jonge kinderen kan er ook Ouder-kind trauma therapie (OKTT) ingezet worden. OKTT is een vorm van traumabehandeling die je inzet bij zeer jonge kinderen (vanaf de geboorte). Bij deze traumabehandeling wordt ook EMDR ingezet, aangevuld met technieken specifiek gericht op jonge kinderen, ouders en de relatie tussen ouder en kind. De EMDR gaat binnen de OKTT samen met principes van Infant Mental Health (IMH). De behandeling beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan, waardoor ouders samen met hun kind met vertrouwen weer verder kunnen

Systeemgerichte Ambulante gezinsbegeleiding

Binnen de ambulante begeleiding kan er eveneens zorg worden opgestart voor het jonge kind. De Ambulant Gezinsbegeleider van Atlas Jeugdhulp hebben oog voor het samenspel tussen omgeving, biologische factoren en de ouder-kind relatie. Ze denken vanuit preventie en signaleren dan ook tijdig.

De ambulante begeleiding vindt thuis plaats en kan alleen verwezen worden via een sociaal professional. Deze trajecten zijn vaak wat langer dan de therapie van de Jeugd GGZ. Deze zorg kan ook parallel ingezet worden waarbij de Ambulant Gezinsbegeleider bijvoorbeeld aan de slag gaat met structuur, of normaliseren van de onzekerheden van ouders en de Jeugd GGZ de EMDR doet.

Wanneer kan er naar Ambulante Gezinsbegeleiding doorverwezen worden?

 • Wat is normaal, kraamtranen, onzekerheid, bij wie kan jij als mama terecht met je vragen?
 • Hechtingsrelatie verbeteren (tijdens de zwangerschap en na de geboorte) contact maken met je baby hoe doe je dat?
 • Van één naar meer kinderen, waar loop je tegen aan, welke dagelijkse obstakels kom je tegen.
 • Netwerk vergroten.
 • Structuur- duidelijkheid aanbrengen in de dag, voedingsschema’s maken, dagritmekaarten ed.
 • Inzetten van eigen kracht en daarnaast kijken waar de moeilijkheden liggen en wat daarvoor nodig is.
 • Signaleren van moeilijkheden, in kaart brengen van signalen en wat is er nodig?

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer we eerder kunnen instappen met een kortdurende therapie, dat de regulatieproblemen sneller herstellen, het stressysteem van het kindje en de ouders meer tot rust kan komen en ouders en het kindje zich beter tot elkaar kunnen richten wat de hechtingsrelatie tussen ouder en kind weer ten goede komt.

Het team

Het team dat zich richt op het jonge kind bestaat uit:

 • Justa Kamstra:  GZ-psycholoog (BIG-nummer: 29918298525)/ Cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR Europe C&A Practitioner

 • Maureen van Polanen Petel-Fokke : GZ-psycholoog ((BIG nr: 49913527025)/ EMDR Europe C&A Practitioner
 • Eva van der Kleij, orthopedagoog in opleiding tot orthopedagoog Generalist, EMDR therapeut, Theraplay therapeut
 • Laura Schalkwijk, SKJ geregistreerd, IMH geschoold en va 2002 werkzaam in de jeugdzorg (gezinscoach, Intensieve pedagogische thuishulp)
 • Silvia Roseboom, SKJ geregistreerd, IMH geschoold, creatieve therapeut met hechting specialisatie


Praktisch

 • Voor de Jeugd GGZ is er een verwijzing nodig van een arts of sociaal professional.
 • Voor de Ambulante gezinsbegeleiding is een verwijzing nodig via een  sociaal professional.
 • Financiering via de Jeugdwet (gemeente)

 

 

 

Over Atlas Jeugdhulp

Atlas Jeugdhulp is sinds 2018 actief binnen de Jeugd GGZ (diagnostiek en behandeling) en Ambulante Gezinsbegeleiding (systeemgerichte opvoedondersteuning). 

 • Actief sinds 2018
 • Korte wachttijden maximaal 4-6 weken
 • Werkzaam binnen de
  regio’s: Lekstroom,
  Zuid Drenthe,
  Rivierenland, Eemland, Midden-Holland
  en Zuid Holland - Zuid

Wij staan voor korte wachttijden

Bij Atlas willen wij er zo snel mogelijk kunnen zijn voor kinderen en jongeren die dit nodig hebben.