Vertrouwenspersoon

Deel je verhaal met een vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Atlas Jeugdhulp, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Atlas Jeugdhulp.

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Atlas Jeugdhulp.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 - 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website van www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00 - 20:00 en op vrijdag van 15:00 - 17:00

Jeugd GGZ

Atlas Jeugdhulp biedt Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar oud met psychische problemen of psychiatrische stoornissen.