Theraplay

Theraplay is een vorm van speltherapie die zich baseert op de hechtingstheorie. Het doel is om de relatie tussen ouder en kind te verbeteren/versterken, met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn leert de ouder de signalen van het kind beter aan te voelen en te begrijpen, waardoor ze beter in staat zijn om het gedrag van het kind te reguleren of sturen. Ook het onderlinge contact verbetert en het kind voelt zich veilig en verbonden.

Theraplay bestaat uit een observatiefase, gevolgd door een cyclische behandeling. De observatie vindt plaats met ouder en kind in een semigestructureerde setting, daarbij gebruik makend van de MIM (Marschak Interaction Method). Hiervan wordt een video-opname gemaakt die de behandelaar daarna bekijkt en analyseert met ouders. Deze observatie en analyse vormenb het uitgangspunt van de behandeling.  In de verdere sessies (minimaal 5) werken ouders steeds meer toe naar een actieve rol, waardoor ze aan het eind van de behandeling de therapeut niet meer nodig hebben om een goede en speelse interactie met het kind te initiëren.

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

Meerwal 1-7 3432 ZV
Nieuwegein

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en Systeemtherapeuten.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.