Stappenplan Inzage medisch dossier Atlas

Op grond van artikel 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft elke betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van zijn of haar medisch dossier. Zo heeft u recht om bij Atlas Jeugdhulp op te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, en zo ja, om welke persoonsgegevens het gaat en waarom en op welke manier die persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Klacht indienen

Bent u ontevreden over onze dienstverlening dan horen wij dit graag. Een klacht indienen kan digitaal middels ons klachtenformulier.

Stappenplan verzoek indienen medisch dossier Atlas

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw medische dossier. Lees in het onderstaande stappenplan de stappen om een verzoek tot inzage van medische gegevens in te dienen.

Aanvraagformulier verzoek tot inzage van een (deel) van het medisch dossier

Met dit formulier (bijlage 2 van het stappenplan) kunt u Atlas Jeugdhulp B.V. verzoeken inzage te verlenen in het medisch dossier. 

Stappenplan vernietiging medische dossiers

Is er geen goede reden (meer) voor Atlas Jeugdhulp om uw gegevens nog langer te verwerken? Lees dan in dit stappenplan hoe de vernietiging van uw medische dossier in zijn werk gaat.