Het jonge kind

Baby’s en jonge kinderen ontwikkelen doordat ze steeds in contact zijn met anderen. Ze geven daarbij de voorkeur aan hun ouders of belangrijkste verzorgers. Aan de ene kant zijn ze in contact met de ouder vanwege basisbehoeften als eten, drinken en fysieke veiligheid. Aan de andere kant hebben ze de ouder nodig voor hun emotionele behoefte als regulatie, emotionele veiligheid, warmte en geborgenheid. De ouder-kind relatie speelt daarom een belangrijke rol bij de ontwikkeling van jonge kinderen. In een veilige ouder-kind relatie ontwikkelen jonge kinderen zich het meest optimaal.

Ouder worden van een kindje is dus heel bijzonder, maar kan ook gepaard gaan met gevoelens van kwetsbaarheid en onzekerheid. Soms gaat het niet helemaal vanzelf en leiden zorgen van jou als ouder of de regulatieproblemen van jouw kindje tot stress en gevoelens van machteloosheid bij beiden. Voor die ouders en hun kindje bieden wij steun en behandeling en begeleiding.

Ouders van jonge baby’s kunnen te maken krijgen met een kindje dat veel huilt, moeilijk slaapt of eet. Vaak leidt dit tot gevoelens van onmacht en twijfels bij ouders. Soms kunnen deze problemen te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen tijdens de zwangerschap, geboorte of de eerste levensfase. Vaak gaat het om een vroeggeboorte, geboorte met complicaties of medische ingrepen die op een hele jonge leeftijd nodig waren, maar er kan ook gedacht worden aan verslikken of een ongeval of brand. Soms is er een relatie tussen een ingrijpende gebeurtenis en het probleemgedrag van een jong kind. 

En specifiek hierom heeft Atlas Jeugdhulp Het Jonge Kind team opgezet. Wij bieden een specifiek aanbod gericht op baby’s, peuters, kleuters én hun ouders. Onze zorg wordt op maat aangeboden en aangepast op de persoonlijke situatie. Het is mogelijk om zowel vanuit onze polikliniek behandeling en begeleiding te ontvangen en tegelijkertijd in de thuissituatie ondersteund te worden bij het aan de slag gaan met structuur of bijvoorbeeld het normaliseren van onzekerheden als ouder. Lees hieronder meer over ons aanbod:


EMDR: Storytelling

Ook kleine kinderen kunnen vervelende ervaringen meemaken en hier last van blijven houden. Hiervoor kan EMDR-behandeling de uitkomst bieden. EMDR voor kinderen van 0-5 jaar wordt uitgevoerd worden middels Storytelling. Storytelling ofwel verhalenmethode is een aangepaste vorm van EMDR voor kinderen van 0 tot 5 jaar en voor oudere kinderen die op zeer jonge leeftijd een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Bij deze behandeling worden de ouders nauw betrokken, omdat het jonge kindje vaak niet zelf de herinnering kan vertellen. Ouders lezen in dit geval het verhaal waarin de gebeurtenis is beschreven voor, waardoor de herinnering geactiveerd wordt bij het jonge kind. Vaak zie je dat bij het inzetten van EMDR Storytelling vrij snel ruimte ontstaat voor herstel, inhalen en voortgang van de (sociale, emotionele en spel) ontwikkeling.

Ouder Kind Trauma Therapie, OKTT

Voor de hele jonge kinderen kan er ook Ouder-kind trauma therapie (OKTT) ingezet worden. OKTT is een vorm van behandeling die je inzet bij zeer jonge kinderen (vanaf de geboorte) die een nare ervaring hebben meegemaakt. Bij deze behandeling wordt ook EMDR ingezet, aangevuld met technieken specifiek gericht op jonge kinderen, ouders en de relatie tussen ouder en kind. De EMDR gaat binnen de OKTT samen met principes van Infant Mental Health (IMH). De behandeling beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan, waardoor ouders samen met hun kind met vertrouwen weer verder kunnen.

Theraplay

Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de band tussen ouder en kind te verstevigen. Deze methode kan ingezet worden als behandelmethode, waarin ouder en kind samen deelnemen.

De therapievormen zijn allemaal mogelijk in combinatie met ambulante gezinsbegeleiding, die bij u thuis plaats zal vinden. Hierbij maken wij de koppeling van de therapie om te zetten naar de thuissituatie.

Systeemgerichte Ambulante gezinsbegeleiding

Binnen de ambulante begeleiding kan er eveneens zorg worden opgestart voor het jonge kind. De Ambulant Gezinsbegeleider van Atlas Jeugdhulp hebben oog voor het samenspel tussen omgeving, biologische factoren en de ouder-kind relatie. Ze denken vanuit preventie en signaleren dan ook tijdig.

De ambulante begeleiding vindt thuis plaats en kan alleen verwezen worden via een sociaal professional. Deze trajecten zijn vaak wat langer dan de therapie van de Jeugd GGZ. Deze zorg kan ook parallel ingezet worden waarbij de Ambulant Gezinsbegeleider bijvoorbeeld aan de slag gaat met structuur, of normaliseren van de onzekerheden van ouders en de Jeugd GGZ de EMDR doet.


Wanneer kan er naar Ambulante Gezinsbegeleiding doorverwezen worden?

 • Wat is normaal, kraamtranen, onzekerheid, bij wie kan jij als mama terecht met je vragen?
 • Hechtingsrelatie verbeteren (tijdens de zwangerschap en na de geboorte) contact maken met je baby hoe doe je dat?
 • Van één naar meer kinderen, waar loop je tegen aan, welke dagelijkse obstakels kom je tegen.
 • Netwerk vergroten.
 • Structuur- duidelijkheid aanbrengen in de dag, voedingsschema’s maken, dagritmekaarten ed.
 • Inzetten van eigen kracht en daarnaast kijken waar de moeilijkheden liggen en wat daarvoor nodig is.
 • Signaleren van moeilijkheden, in kaart brengen van signalen en wat is er nodig?

Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer we eerder kunnen instappen met een kortdurende therapie, dat de regulatieproblemen sneller herstellen, het stressysteem van het kindje en de ouders meer tot rust kan komen en ouders en het kindje zich beter tot elkaar kunnen richten wat de hechtingsrelatie tussen ouder en kind weer ten goede komt.


Het team

Het multidisciplinaire team dat zich richt op het jonge kind bestaat uit: GZ-psychologen/ Cognitief gedragstherapeuten, EMDR Europe C&A Practitioners, Orthopedagogen, theraplay therapeuten, gezinscoaches, creatieve therapeuten. 


Regio

Atlas jeugdhulp is actief in de volgende regio's: 

 • Lekstroom. Gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Lopik en Vijfheerenlanden.
 • Rivierenland. Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel


Praktisch

 • Voor de Jeugd GGZ (Storytelling, OKTT, Theraplay) is er een verwijzing nodig van een arts of sociaal professional van de gemeente.
 • Voor de Ambulante gezinsbegeleiding is een verwijzing nodig via een sociaal professional van de gemeente.
 • Financiering via de Jeugdwet (gemeente)


Spreekuur

Elke dag staan onze collega’s klaar om mogelijke aanmeldingen te bespreken. Bel of mail naar 088-3210111 of info@atlasjeugdhulp.nl om je casus persoonlijk te bespreken of advies in te winnen. Mocht onze collega in gesprek zijn dan wordt er een terugbelverzoek gemaakt.


Aanmelden

Aanmelden kan via de site https://www.atlasjeugdhulp.nl/aanmelden

Over Atlas Jeugdhulp

Atlas Jeugdhulp bestaat 5 jaar.

Wij geloven dat jeugdhulp anders kan en dragen daar ons steentje aan bij. We bieden diagnostiek/onderzoek,  behandeling en Ambulante Gezinsbegeleiding en praktische ondersteuning.

Of beter gezegd: maatwerk. De juiste hulp, op het juiste moment door de juiste professional op de juiste plek. Daar gaan we samen voor.

Wij staan voor korte wachttijden

Bij Atlas willen wij er zo snel mogelijk kunnen zijn voor kinderen en jongeren die dit nodig hebben.