Psycho-educatie in groepsvorm voor kinderen én ouders

Tijdens psycho-educatie wordt uitleg gegeven over mogelijkheden en onmogelijkheden die een kind of jongere heeft ten gevolge van een beperking (bijv. ADHD).

 

Bij psycho-educatie ontdekt het kind als het ware zelf  hoe hij of zij in elkaar zit. Een kind/jongere kan zichzelf zo beter leren begrijpen, wat frustraties helpt verminderen of weg kan nemen. Het kind wordt geholpen om te accepteren wat moeilijker voor hem is en hoe hij daarmee om kan gaan. In deze gesprekken wordt ook aandacht besteed aan de sterke kanten van het kind en het bevorderen van een positief zelfbeeld. Bijvoorbeeld; “Ik kan me niet zo goed concentreren, maar ik ben wel slim en creatief!”

Naast dat wij psycho-eductie 1-op-1 aanbieden, bieden wij dit ook in groepsvorm aan zowel kinderen als ouders. In een groepstraining leer je van elkaar en ontdek je dat je niet de enige bent die tegen bepaalde dingen aanloopt. Je krijgt de ruimte om jouw ervaring en situaties te delen. Ook wordt er geoefend met positief denken.

 

 

Ons aanbod:

  • Prikkelgevoelige kinderen met bijvoorbeeld kenmerken van AD(H)D

Deze groep is er voor kinderen van 9 tot 12 jaar. In deze groepssessies leren kinderen  (h)erkennen en omgaan met de krachten en uitdagingen als je prikkelgevoelig bent of er is vastgesteld dat je kenmerken hebt van bijvoorbeeld ADHD. De kindgroep heeft vijf a zes bijeenkomsten en een start- en eindgesprek.

  • Ouders met prikkelgevoelige kinderen met bijvoorbeeld kenmerken van AD(H)D

Deze groep is er voor ouders van kinderen van 9 tot 12 jaar. In deze groepssessies leren ouders (h)erkennen en omgaan met de krachten en uitdagingen van kinderen die prikkelgevoelig zijn of waarbij is vastgesteld dat er kenmerken zijn van bijvoorbeeld ADHD. De oudergroep heeft vier bijeenkomsten.

Wil je meer informatie bel dan naar 088-3210111 of mail naar info@atlasjeugdhulp.nl.