Overbrugging en nazorg

Als de juiste zorg niet meteen beschikbaar is vanwege een wachtlijst, zijn wij beschikbaar om jullie te ondersteunen tijdens deze tussenperiode tot de benodigde zorg wel beschikbaar is. Bovendien bieden we nazorg aan, zoals begeleiding na een traject in de SGGZ, om jullie thuis op weg te helpen.

  • Overbruggingszorg

Atlas biedt overbruggingszorg aan voor kinderen die bij op de wachtlijst staan, bijvoorbeeld voor de SGGZ of andere vormen van zorg. Wanneer je je kind aanmeldt voor gespecialiseerde GGZ, dagbehandeling of speciaal onderwijs en het kind langere tijd op de wachtlijst staat, kan ons ambulante team in de tussentijd thuis opvoedondersteuning of 1-op-1 praktische begeleiding bieden.

  • Nazorg

Onze teams voor ambulante begeleiding en praktische ondersteuning kunnen worden ingezet voor nazorg na behandeling in de SGGZ of andere zorgtrajecten. We kunnen gezinnen ondersteunen met opvoedondersteuning of 1-op-1 praktische begeleiding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via 088-3210111 of begeleiding@atlasjeugdhulp.nl.