Begeleide omgang

Begeleide omgang wordt ingezet om het contact tussen ouder en kind te herstellen én op de langere termijn toe te werken naar onbegeleid contact in de thuissituatie. Ouders wordt geleerd hoe zij een normale thuissituatie en een veilige opvoedomgeving kunnen creëren.

Wanneer kinderen betrokken zijn bij een (v)echtscheiding, betekent dit veelal dat ouders niet goed in staat zijn om samen de verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) te dragen en ze tussen wal en schip vallen. Kinderen hebben recht op contact met hun (vecht)scheidende ouders, recht om een band op te kunnen bouwen met de uitwonende ouder en recht om zelf een eigen beeld te kunnen vormen van de uitwonende ouder. Vanuit een veilige omgeving biedt onze begeleide omgang de mogelijkheid voor kinderen tot begeleid contact met de uitwonende ouder waar tot dan toe geen contact mee is of vragen zijn over de aard ervan.

Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot zelfstandige omgang. Zo helpen we ouders om hun kind de kans te geven zijn/haar loyaliteit naar beide ouders vorm te geven en het zo uit de knel te halen. Uitgangspunten zullen telkens zijn: 'Wat heeft jullie kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en met jullie allebei een liefdevolle band te kunnen hebben?' én 'Wat kunnen jullie als ouders doen om de strijd niet verder te verhogen?'. Het is belangrijk dat ouders hun eigen ex-partnerstuk opzij kunnen zetten en het belang van hun kind centraal stellen.

Samen met de verwijzer bespreken wij de doelen van de begeleide omgang. Wij bieden hierin maatwerk en richten ons op de hulpvraag. De doelen zijn gericht op het faciliteren van het contact tussen de uitwonende ouder en het kind. Wij richten ons op de veiligheid in het contact tussen de ouder en het kind en houden hierbij de doelen die gesteld zijn in de gaten.

Wij kunnen de omgang faciliteren op onze poli in Houten, op een externe locatie, maar ook bij de uitwonende ouder thuis. Hierin staat het belang van het kind voorop en ontwikkeling en/of uitbreiding zal ook gericht zijn op wat wij zien aan het gedrag van het kind. Het belang van het kind moet en zal voorop staan. Soms kan dit haaks staan op de wens van een ouder.

Wij hebben korte lijntje met de verwijzer en zullen de voortgang regelmatig bespreken. Afschalen kunnen wij doen door de omgang onbegeleid te laten plaatsvinden of over te laten nemen door iemand van het netwerk. Het doel is op een veilige manier, het kind onbegeleid contact te kunnen laten hebben met de uitwonende ouder (daar waar dit binnen de mogelijkheden ligt.)

Wil jij meer informatie over begeleide omgang door Atlas Jeugdhulp bel dan naar 088-3210111 of mail naar info@atlasjeugdhulp.nl.