ADHD of ADD

Kinderen met AD(H)D hebben problemen met aandacht en concentratie. Ook kan er sprake zijn van hyperactiviteit en impulsiviteit. Doorgaans zie je kinderen die moeite hebben met stil staan of zitten, die tomeloze energie hebben, die allerlei prikkels oppakken en die moeite hebben om hun impulsen te controleren. Dit kan soms behoorlijke uitdaging opleveren voor een kind, de thuissituatie, op school, bij een club en in contact met andere kinderen. 

Wat kan Atlas Jeugdhulp voor betekenen wanneer er vermoedens zijn van AD(H)D?

Onderzoek of diagnostiek
Bij Atlas spreken we liever niet van diagnoses maar van kenmerken die passen bij het beeld van AD(H)D. Via onderzoek kunnen wij kijken of een kind kenmerken heeft die passen bij het beeld van AD(H)D. Soms is het heel fijn om een naam te geven aan het gedag. Maar soms is onderzoek helemaal niet nodig. Soms zijn aanpassingen thuis of op school genoeg omdat we met elkaar een weg vinden waarbij we leren om te gaan met het gedrag. We kijken daarom altijd samen naar de vraag die er ligt en wat wij kunnen bieden. Onderzoek is mogelijk vanaf 6 - 9 jaar.

Behandeling
In overleg stellen wij een behandelplan op. We spreken af waar we samen aan gaan werken. Hierbij kijken we naar de ernst van de klachten, de leeftijd van het kind, het systeem en eventuele andere problemen.De volgende facetten komen vaak aan bod:

  • Informatie en tips over het gedrag van je kind, je eigen reacties daarop en mogelijkheden om daar anders mee om te gaan. En over het aanpassen van de omgeving. Dit noemen we psycho-educatie en omgevingsadviezen.
  • Ouder- en/of leerkrachttraining om te leren hoe je het gedrag van je kind kunt veranderen door je eigen gedrag te veranderen. Bijvoorbeeld door meer structuur te bieden en regels te stellen, gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren.
  • Cognitieve gedragstherapie om kinderen vanaf 12 jaar te leren anders te denken en te reageren in situaties die bepaald gedrag uitlokken. Het gaat dan om vaardigheden waar je kind zelf moeite mee heeft, bijvoorbeeld plannen of zelfvertrouwen.
     

Ambulante gezinsbegeleiding
Gezinsbegeleiding is gericht op het versterken van opvoedvaardigheden van ouders met kinderen waarbij sprake is van AD(H)D. Hiervoor worden onder andere gesprekken maar soms ook video-interactie-begeleiding ingezet. Wij gaan inzoomen op de oorzaak van het gedrag, dit te herkennen en hier een passende oplossing bij te vinden. Een passende oplossing heeft altijd als doel de zelfstandigheid van het kind te vergroten en te zorgen voor een basisfundament voor het gezin en kind. 

Wil jij meer weten over onze aanpak en mogelijkheden wanneer er sprake is of zou kunnen zijn van AD(H)D? Bel dan naar 088-3210111 of info@atlasjeugdhulp.nl.