ACT4life

Het leven verandert continu. De mooie dingen die op je pad komen, zijn makkelijker te dragen dan de zware lasten. Hoe je daarmee omgaat en wat voor jou zou kunnen werken, is voor iedereen en op elk moment anders. 

ACT4life helpt kinderen en jongeren vanaf negen jaar om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels (gedoe) die ze in het leven tegenkomt. Het gaat bij ACT4life enerzijds om het accepteren van vervelende gedachten en gevoelens in plaats van ermee in gevecht te gaan en anderzijds om zélf richting te geven aan je leven.

Kinderen en jongeren ontdekken wat voor hen belangrijk is en hoe zij willen leven in plaats van zich te laten leiden door negatieve gedachten en bijvoorbeeld het vermijden van de dingen die negatief zouden kunnen uitpakken. Kinderen en jongeren leren om gedachten en gevoelens toe te laten en hoe ze met de gedachten kunnen omgaan. Middels ACT4life kan de persoonlijke veerkracht van een kind (verder) worden ontwikkeld.

Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van een ACT4life-model, waarbij het kind met verschillende symbolische figuren door een situatie met gedoe loopt, ontdekt wat de reden is van niet-werkend gedrag en wat er voor nodig is om vooruit te kunnen komen (aanleren en versterken van vaardigheden). De omgeving wordt betrokken met als doel het spreken van dezelfde taal.

Er wordt gewerkt aan verschillende vaardigheden, zoals het innemen van een ander perspectief, het omgaan met hindernissen of tegenslagen, het verdragen van moeilijke gevoelens en gedachten in moeilijke situaties, het leren los te haken van dat wat jouw hoofd over jou zegt, het herkennen van dat wat het kind belangrijk vindt in zijn/haar leven en er naar handelen, maar bovenal: zelf-compassie. Je mag er zijn. Wat je ook denkt, voelt of doet, je bent al helemaal goed.

Wil jij meer informatie over de inzet van ACT4life neem dan contact op via 088-3210111 of info@atlasjeugdhulp.nl.