Sociale problemen

Al vanaf zeer jonge leeftijd leren kinderen contact te maken met anderen. Dit proces noemen we socialisatie. De omgeving is hierin belangrijk: kinderen kijken sociaal gedrag af van bijvoorbeeld hun ouders en kopiëren dit. Op 4/5-jarige leeftijd zijn de meeste kinderen goed in staat om sociaal contact te maken met andere mensen. Toch is er ook een deel van de kinderen waarbij dit (om verschillende redenen) nog niet goed lukt.

Sommige kinderen leggen contact op een “verkeerde manier” door bijvoorbeeld ruzie, agressie en schreeuwen, en andere kinderen trekken zich juist terug en komen niet voor zichzelf op. Beide vormen zijn in toenemende mate schadelijk voor de (sociale) ontwikkeling van het kind en leiden vaak weer tot andere problemen.

Atlas Jeugdhulp biedt sociale vaardigheidstrainingen aan waarin kinderen, door middel van oefening en rollenspel, adequate manieren van sociaal gedrag leren en zelfvertrouwen krijgen. Ook “modeling” door ouders (voordoen van sociaal gedrag) kan worden ingezet, met behulp van ouderbegeleiding.

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

088 - 321 01 11
info@atlasjeugdhulp.nl

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en een Psychodiagnostisch medewerker.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.