Welkom bij Atlas Jeugdhulp

IEDER KIND IS UNIEK

Ieder kind is uniek en dat zien wij ook. Bij Atlas Jeugdhulp ondersteunen wij kinderen tussen de nul en achttien jaar oud met ambulante diagnostiek, behandeling en/of systeemgerichte ambulante gezinsbegeleiding. Dit is een unieke combinatie waardoor wij er zowel vanuit onze Polikliniek in Houten als in de thuissituatie voor gezinnen kunnen zijn. Wij doen dit al sinds 2018 met een team van gespecialiseerde jeugdprofessionals.

Ons team neemt de tijd om samen met kind en ouder(s) een persoonlijk plan op te stellen. Wij staan naast gezinnen en willen het graag met elkaar doen. Ons jonge en ervaren team bestaat uit enthousiaste en betrouwbare ambulante gezinsbegeleiders, psychologen/orthopedagogen en psychodiagnostisch medewerkers.

Onze missie is om daar te zijn waar nodig, zo lang als nodig en zo vaak als nodig tot er een goede balans ontstaat tussen een jeugdige en diens omgeving. Dit doen wij met als doel voldoende handvatten te bieden voor een optimale ontwikkeling richting de toekomst. 

Want elk kind kind is uniek en verdient ruimte om zichzelf richting de toekomst verder te ontwikkelen. Samen met de jeugdige en zijn/haar omgeving willen wij realistische doelen bepalen en behalen.

Atlas Jeugdhulp biedt Jeugd GGZ in de vorm van diagnostiek en behandeling en systemische ambulante gezinsbgeleiding in de thuissituatie in de volgende regio's:

  • Lekstroom.
    Gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Lopik en Vijfheerenlanden.
  • Rivierenland.
    Gemeente: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel

 

Wij staan voor korte wachttijden

Bij Atlas willen wij er zo snel mogelijk kunnen zijn voor kinderen en jongeren die dit nodig hebben. 

Ambulante Gezinsbegeleiding

Atlas Jeugdhulp biedt opvoedondersteuning in de thuissituatie in de vorm van Ambulante Gezinsbegeleiding aan gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals systeem- en oplossingsgericht werken.

Jeugd GGZ

Atlas Jeugdhulp biedt Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar oud met psychische problemen of psychiatrische stoornissen.