Over Atlas Jeugdhulp

OP WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID

Atlas Jeugdhulp is relatief nieuw in de zorg. We bestaan uit een groep enthousiaste professionele hulpverleners die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Atlas jeugdhulp biedt twee verschillende diensten: Jeugd GGZ en Ambulante Gezinsbegeleiding. Atlas Jeugdhulp biedt binnen de Jeugd GGZ psychologische zorg aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Atlas Jeugdhulp biedt binnen de gezinsbegeleiding opvoedondersteuning in de thuissituatie in de vorm van Ambulante Gezinsbegeleiding aan gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar.

Ons team

Het team van Atlas Jeugdhulp bestaat uit een hecht team van gepassioneerde medewerkers. Onze specialisten op het gebied van Jeugd GGZ en Ambulante Gezinsbegeleiding staan voor u klaar.

Meer weten over ons team?

Klachtencommissie

Atlas Jeugdhulp B.V. heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Hierin zitten mensen die niet bij Atlas horen en dus onafhankelijk zijn. Zij beoordelen klachten en kunnen daar een uitspraak over doen. Vraag bij ons naar de klachtenregeling.

Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Atlas Jeugdhulp, neem dan (gratis) contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies.

Gedragscode

Binnen Atlas geldt een gedragscode. Dit is een beschrijving van de gedragsregels die binnen de organisatie gelden. Er is een gedragscode opgesteld om zo een veilig mogelijk (werk)klimaat te bieden aan onze cliënten, bezoekers en medewerkers. Om de aanwezigheid op onze locatie zo prettig mogelijk te maken, zijn enkele gedragsregels opgesteld die voor een goed ‘samen’ zijn en werken van belang zijn.

Rechten en plichten

Al onze cliënten hebben recht op duidelijke informatie over de organisatie, onze werkwijze, de geboden hulpverlening, de verslaglegging en de dossiervorming. Naast uw rechten, zijn er ook regels en plichten waar u zich tijdens het hulpverleningstraject bij Atlas Jeugdhulp aan dient te houden. Atlas Jeugdhulp stelt alle regels en plichten beschikbaar om te raadplegen.

Stappenplan medisch dossier

U heeft bij Atlas Jeugdhulp bepaalde rechten ten aanzien van uw medische dossier. Lees hieronder het stappenplan met betrekking tot inzage van uw dossier.