Ouderbegeleiding

Opvoeden is niet altijd makkelijk en vraagt bepaalde vaardigheden van ouders. Soms kan het fijn zijn om hierbij wat hulp of advies te krijgen. Wij bieden ouderbegeleiding aan die zowel opvoedondersteunend (hulp bij praktische opvoedsituaties) als therapievolgend (afgestemd en ondersteunend t.o.v. de behandeling van uw kind) is.

Samen worden doelen opgesteld en middels gesprekken geven wij u handvatten. De aanpak wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld tot ouders tevreden zijn. Doordat ouders betrokken worden bij de behandeling en tevens leren omgaan met de problemen van hun kind of andere moeilijke opvoedsituaties, neemt de kans op positieve ontwikkeling voor het hele gezin toe. Bij de intake zal gekeken worden of ouderbegeleiding nodig en gewenst is.

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

Meerwal 1-7 3432 ZV
Nieuwegein

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en Systeemtherapeuten.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.