Atlas Uitgelicht: Theraplay

Elke maand licht Atlas één van onze interventiemethodes toe. Dit keer: Theraplay.

Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de band tussen ouder en kind te verstevigen. Deze methode kan ingezet worden als behandelmethode, waarin ouder en kind samen deelnemen. Door de behandeling, leert de ouder de signalen van het kind beter aan te voelen en te begrijpen en is hierdoor instaat om het gedrag van het kind beter te reguleren en/of sturen. Ook het onderlinge contact verbetert en het kind voelt zich veilig en verbonden.

Wat doet Theraplay?
  • Het verhoogt de ouderlijke sensitiviteit
  • Het versterkt het vermogen van het kind om te vertrouwen
  • Het bevordert een veilige hechting
  • Het ondersteunt een positieve ontwikkeling van het kind
Voor wie is Theraplay?

Theraplay is mogelijk voor ouders/verzorgers en kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. De ontwikkelingsleeftijd staat hierbij centraal. De spelinterventies worden aangepast aan de leeftijd van het kind, met altijd als onderliggend doel: het verbeteren van de interactie tussen ouder/verzorger en kind.

Verder kan het ouders helpen die bijvoorbeeld het gevoel hebben te zijn vast gelopen in de ouder-kindrelatie, hechtingsproblematiek of machteloosheid ervaren in de opvoeding.

Wil jij meer informatie over Theraplay en wat Altas Jeugdhulp kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact op via 088-3210111 of info@atlasjeugdhulp.nl.