Trots op alle collega's van Atlas Jeugdhulp

We hebben een heel mooi compliment ontvangen vanuit de Jeugdregio Lekstroom. Atlas Jeugdhulp is een aanbieder met wie de gemeente graag samenwerkt.

In de afgelopen vier jaar is Atlas Jeugdhulp gegroeid tot een ervaren jeugdhulpaanbieder op het vlak van Jeugd GGZ (diagnostiek en behandeling) en systeemgerichte ambulante gezinsbegeleiding. In het afgelopen jaar zijn we gegroeid van 17 naar 25 collega's. En het aantal verwijzingen groeit mooi met ons mee. We worden steeds beter gevonden door de sociale teams en andere verwijzers. 

Zo mooi dat we met elkaar iets proberen neer te zetten en dat dit zo goed wordt ontvangen. 

  • We sluiten aan bij de beweging die de jeugdregio wil maken;
  • We worden positief beoordeeld op onze kernwaarden (samen, naast elkaar, snel starten, korte behandel- & begeleidingstrajecten, goed bereikbaar, laagdrempelig, kwalitatief...);
  • We zijn een partij naar wie de regio graag verwijst en fijn dat we meegroeien als organisatie zodat er nog meer kinderen en gezinnen ondersteund kunnen worden;
  • Mooie focus op preventie. Zowel op het vlak van E-health als IMH (het jonge kind 0-6 jaar);
  • Goed contact met de sociale kaart en het voorliggend veld. 

Van deze feedback krijgen we enorm veel energie om dit samen door te zetten. Samen binnen Atlas, samen met de sociale kaart en het voorliggend veld, samen met verwijzers... Met elkaar. Waarin het kind voorop blijft staan en gezien wordt. 

Bedankt iedereen voor de waardering en fijne feedback. 

www.atlasjeugdhulp.nl | 088-3210111 | info@atlasjeugdhulp.nl