Onze dochter heeft mogelijk ADHD, en nu?

Sofie is een lieve, zorgzame meid. Al sinds haar geboorte heeft ze last van concentratieproblemen. Als we haar vragen of ze drie dingen wil doen, hebben we geluk als er één ding gebeurt. Het ging altijd heel goed op school, maar opeens zakken haar schoolresultaten. Haar concentratieproblemen bleken ook op school zichtbaar. Sofie kan op school lastig stilzitten en is snel afgeleid wanneer andere kinderen wiebelen op een stoel of iets tegen haar zeggen. Ook merkt ze ondertussen zelf dat het haar niet lukt om haar aandacht erbij te houden, wat haar onzeker maakt. Als er net iets is uitgelegd en ze dit wederom heeft gemist, durft ze niet aan te geven dat ze niet heeft opgelet. De schoolresultaten zakken verder weg en we zien steeds vaker een verdrietig meisje thuis.

We besluiten samen met Sofie dat we gaan onderzoeken wat er mogelijk is om ervoor te zorgen dat zij weer lekker in haar vel zit en met plezier naar school kan gaan. Via school krijgen wij de naam door van Atlas Jeugdhulp. Na een gesprek met de huisarts voor een verwijzing leggen we contact met de organisatie.

Er gaat van alles door mijn hoofd, zoals: ‘straks krijgt mijn kind misschien wel een stempel’. Na het intaketraject, waarbij wij uitgebreid ons verhaal en onze hulpvraag hebben kunnen bespreken, wordt er gestart met een onderzoekstraject. Het eerste onderzoek is een intelligentieonderzoek (IQ). Als moeder vond ik dit het meest spannend. Heb ik eigenlijk wel een goed beeld van mijn kind? Overvraag ik haar misschien? En aan de andere kant dacht ik: 'wat maakt het uit, Sofie is mijn dochter en als ik haar ergens bij kan helpen, doe ik dat'.

Naast het intelligentieonderzoek werd er veel breder gekeken. Zo is er een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek gedaan, waarmee duidelijk in kaart gebracht werd hoe haar aandacht, geheugen en executieve functies (regelfuncties van de hersenen) ontwikkeld zijn, allemaal aspecten die nodig zijn om goed tot leren te komen. Haar behandelaar kon hierdoor gerichte handelingsadviezen geven aan school zoals dicht bij het bord zitten, tussentijdse pauzes en staand werken. Dit had direct effect in de klas. Ook hebben ze sociaal-emotioneel gekeken hoe het met haar ging en uiteindelijk is ADHD vastgesteld.  Een milde vorm die zich bij haar uit in concentratieproblemen. Ze heeft geen filter hoe informatie bij haar binnenkomt en welke informatiestroom de hoogste prioriteit heeft.

Er is gestart met individuele behandeling voor Sofie. Ze krijgt extra begeleiding op school, maar ook wij als ouders krijgen ouderbegeleiding. Hierin bespreken we wat we thuis kunnen aanpassen in de dagstructuur, zodat Sofie rustig naar school kan gaan. Maar ook wordt hier besproken waar wij als ouders rekening mee kunnen houden op het gebied van communicatie.

Inmiddels is Sofie negen jaar oud en zit zij in groep zes. Hoewel zij bij de start van het traject qua cijfers op "zitten blijven" stond, is zij met "vlag en wimpel" overgegaan naar de volgende groep. Doordat er tijdens de behandeling tijd genomen werd voor het hele systeem van Sofie – zoals wij als ouders en school – hebben wij in korte tijd hele mooie stappen kunnen zetten en het belangrijkste: Sofie zit weer lekker in haar vel.

Als ouders zijn wij zeer tevreden over de inzet van Atlas Jeugdhulp. Het feit dat we zo snel konden starten, precies op dat moment dat het voor ons nodig was, heeft ons direct ontzorgt. Mocht je op zoek zijn naar een jeugdhulp aanbieder waar laagdrempelig contact en kwaliteit voorop staan, dan raden wij Atlas zeker aan. 

Meer informatie over de behandeling en begeleiding van Atlas Jeugdhulp? Neem contact op via info@atlasjeugdhulp.nl of 088-3210111.