Ondersteuning van Atlas op de Puzzelgroep van Kind en Co Ludens

De Puzzelgroep van Kind&Co Ludens is een hele bijzondere Voorschoolse Educatiegroep in IJsselstein. In de groep zitten kinderen die net iets meer ondersteuning vragen dan op een VE basisgroep. Bijvoorbeeld kinderen met een beperking en/of ontwikkelachterstand of een chronische ziekte.

De Puzzelgroep is een groep van maximaal acht kinderen n de leeftijd van twee t/m vier jaar. Zij komen vier keer per week naar de groep. In samenwerking met de jeugdarts en de betrokken medewerkers wordt bekeken welke hulp het kind nodig heeft. Ouders krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling van het kind. In een persoonlijk gesprek met ouders kijken we wat er nodig is en geven we tips. Soms is er behoefte aan ondersteuning in de thuissituatie ook dan kunnen we vanuit Atlas begeleiding bieden vanuit ons team Ambulante Begeleiding. We gaan dan kijken wat er speelt in de thuissituatie en wat er nodig is. Vaak is dit systeemgericht en niet alleen kindgericht. We nemen dan ouders, broertjes en zusjes mee in de begeleiding.

Kinderen worden begeleid terug naar de reguliere voorschool, maar wanneer er meer complexere vragen of zorgen blijven bestaan wordt gezocht naar een passend vervolgtraject. De Puzzelgroep is voor kinderen met een verwijzing vanuit de eugdgezondheidszorg (het consultatiebureau of het jeugdteam).

Vanaf de zomer van 2023 is Atlas Jeugdhulp betrokken bij de Puzzelgroep als extern adviseur. Wij ondersteunen het vroeghulpteam bij nieuwe aanmeldingen voor de groep, geven advies en ondersteuning bij het opstellen van plannen, observeren op de groep maar ook extern (thuis of bij een andere kinderopvang), zijn aanwezig bij gesprekken met ouders, geven advies over de route naar school, zijn aanwezig bij MDO's, en wij hebben een coachende en adviseren rol naar de pedagogisch medewerkers van de groep. En indien noodzakelijk springen we bij op de groep bij een eventueel personeelstekort zodat deze kinderen niet thuis komen te zitten. 

Een onwijs mooie samenwerking waarin we als kinderopvangorganisatie en jeugdhulpaanbieder elkaar versterken! Samen laten zien dat het anders kan in de jeugdhulp. 

Wil jij ook met ons samenwerken? Neemt contact op met onze manager Monique Damen via damen@atlasjeugdhulp.nl.