Nieuw begeleidingsaanbod bij IAG!

2021! Een nieuw jaar is aangebroken en daarbij ook een nieuw begeleidingsaanbod bij IAG!

Team IAG biedt vanaf nu ook ambulante gezinsbegeleiding aan gezinnen met kinderen van 0-4 jaar en tijdens de zwangerschap. Deze begeleiding is onder andere gericht op hechting en opvoedkundig contact maken met het zeer jonge kind.

Voorbeelden waarbij u kunt denken aan deze vorm van begeleiding:
- Problemen rondom slapen, eten, huilen;
- Twijfels rondom de ontwikkeling van het kind;
- Traumatische ervaringen in het gezin;
- Ouders met angst en/of depressieve klachten;
- Opvoedonzekerheid en/of stress bij de ouders.

Voor meer informatie over Ambulante Gezinsbegeleiding, of over onze andere diensten (Jeugd GGZ) kunt u contact opnemen met: 088 321 01 11.