Motiverende uitspraken kunnen averechts werken bij kinderen/jongeren met (faal)angst

‘The sky is the limit!’ ‘Droom groot!’ ‘Als je iets wilt in het leven dan kun je dat bereiken!’ het zijn motiverende uitspraken die kenmerkend zijn voor de tijd waarin we leven.

Maar geldt voor iedereen dat dergelijke uitspraken daadwerkelijk leiden tot motivatie? Kinderen of jongeren die worstelen met (faal)angst ervaren vaak druk vanuit dat wat ze ‘moeten’. Motiverende uitspraken kunnen in die zin ervoor zorgen dat de druk van het ‘moeten’ toeneemt. Immers in een wereld waarin alles mogelijk is, moet je ook het hoogst haalbare uit jezelf halen. Bij Atlas Jeugdhulp behandelen we onder andere faal(angst) bij kinderen en jongeren tussen de 4-18 jaar, maar ook ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, aandachts-en concentratieproblemen, negatief zelfbeeld, rouwverwerking, trauma (enkelvoudig), sociale problemen en stemmingsklachten.