Intelligentietest bij kinderen tussen de 6 en 16 jaar

In 2018 is de WISC-V-NL uitgebracht.

Deze intelligentietest wordt bij Atlas Jeugdhulp gebruikt om het intelligentieprofiel bij kinderen tussen de 6 en 16 jaar in kaart te brengen. Inzicht verkrijgen in de intelligentie van een kind of jongere is van belang om uitspraak te kunnen doen over de aard van bepaalde problematiek. Zo kan bijvoorbeeld de oorzaak van didactische residentie worden achterhaald. Bij Atlas Jeugdhulp wordt een intelligentieonderzoek dan ook altijd afgenomen als onderdeel van een breder onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD of de aanwezigheid van een autismespectrum stoornis. Naast diagnostiek biedt Atlas ook behandeling. Benieuwd naar meer informatie? Neem dan telefonisch contact op via 080-3210111.