Hoe kan ik zorgen voor een positievere interactie tussen mij en mijn kind?

Hoe reageer ik op ongewenst gedrag? Is het gedrag van mijn kind passend bij haar of zijn ontwikkelingsleeftijd? Het opvoeden van kinderen en jongeren kan vele vragen oproepen.

Het kan dan prettig zijn dat iemand mee luistert, meekijkt en praktische handvatten aanreikt. Bij Atlas Jeugdhulp bieden we deze mogelijkheid in de vorm van ouderbegeleiding. Ook bieden wij systemisch onderzoek uitgevoerd door onze systeemtherapeut, om zo de interactiepatronen binnen een gezin beter in kaart te brengen. Deze mogelijkheden worden met ouders, jongere en kind (afhankelijk van de leeftijd) besproken in het adviesgesprek. Dit gesprek volgt op het intakegesprek en de ontwikkelingsanamnese. We bieden ook individuele behandeling of onderzoek van een kind/jongere. Vragen? Neem gerust contact met ons op.