EMDR bij ingrijpende gebeurtenissen

IIn dit artikel nemen wij u mee in het verhaal van Mees* (4 jaar).

 

Ziekenhuis opname jonge kind: EMDR verhalenmethode

Mees is een jongetje van vier jaar oud. Toen hij twee jaar oud was heeft hij een kom hete soep over zich heen gekregen en heeft hij weken in het ziekenhuis moeten liggen vanwege de brandwonden. Sindsdien is hij angstig. Hij is bang voor dokters en harde geluiden. Hij durft niet zonder ouders te slapen en wijkt geen moment van zijn moeder. Ouders zijn radeloos en weten niet goed hoe ze Mees nog verder kunnen helpen. Na het intaketraject starten we in overleg met ouders met EMDR volgens de EMDR verhalenmethode (Lovett, 1999). Het verhaal gaat over het incident dat Mees de hete soep over zich heen kreeg en alle opeenvolgende gebeurtenissen, zoals de ziekenhuisopname en de nare ervaring rondom het verschonen van de wonden. Het verhaal wordt door moeder voorgelezen terwijl Mees bij zijn vader op schoot zit, terwijl de behandelaar gebruik maakt van tapping. De eerste keer vertoont Mees veel spanning wat zichtbaar wordt door zijn motorische onrust en weerstand die hij toont. Na een korte pauze wordt het verhaal nogmaals voorgelezen en luistert Mees ineens aandachtig naar het verhaal dat zijn moeder voorleest.  Bij de tweede EMDR sessie wordt het verhaal nogmaals voorgelezen en wederom luistert Mees aandachtig en lacht af en toe naar zijn moeder.

De daaropvolgende sessie beschrijven ouders dat ze het gevoel hebben hun kind weer terug te hebben. Mees is blij, slaapt in zijn eigen bedje en heeft zelfs bij zijn vriendje gespeeld terwijl moeder er niet bij was. Na deze sessie wordt de behandeling afgesloten.

EMDR verhalen methode

Als er gedacht wordt aan een relatie tussen een ingrijpende gebeurtenis en klachten bij het jonge kind, kan EMDR op maat worden ingezet. In veel gevallen zal dit gaan middels de Verhalenmethode (Storytelling). Storytelling is een aangepaste vorm van EMDR voor kinderen van 0 tot 5 jaar en voor oudere kinderen die op zeer jonge leeftijd een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Bij deze behandeling worden de ouders nauw betrokken, omdat het jonge kindje vaak niet zelf de herinnering kan vertellen. Ouders lezen in dit geval het verhaal voor waarin de gebeurtenis is staat beschreven, waardoor de herinnering geactiveerd wordt bij het jonge kind.

Vaak zie je dat bij het inzetten van EMDR Storytelling om preverbaal trauma te verwerken, vrij snel ruimte ontstaat voor herstel, inhalen en voortgang van de (sociale, emotionele en spel) ontwikkeling. De behandeling beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan, waardoor ouders samen met hun kind met vertrouwen weer verder kunnen.

Voor meer informatie over EMDR, of over onze andere diensten van ons kunt u contact opnemen met: 088 321 01 11.

* Mees is een fictieve naam