Daisy is een drukke, pittige dame

Daisy is een drukke dame van zes jaar oud als de aanmelding bij Atlas binnenkomt. Er is veel ruzie in huis en er zijn vragen bij ouders hoe zij met dit gedrag kunnen omgaan. Waar komt dit gedrag vandaan en hoe kunnen ouders hiermee omgaan en zorgen dat de gezelligheid in huis terugkeert?

Daisy wordt na diagnostisch onderzoek aangemeld voor ambulante gezinsbegeleiding. Uit het onderzoek blijkt dat Daisy ADHD heeft. Samen met ouders gaan wij aan de slag met psycho-educatie; voorlichting en advies. Wat is ADHD eigenlijk? Wat zijn de signalen? Wat zijn tips?

In de thuissituatie was al snel zichtbaar dat ouders volledig overbelast waren en dat er snel een tijdelijke oplossing moest komen om ouders meer in hun kracht te zetten. We gaan kijken in het netwerk en via weekendpleegzorg is er een heel fijn gezin beschikbaar. Daisy gaat één keer per maand een weekend naar dit gezin zodat ouders ruimte krijgen om tot rust te komen. En de draad weer op kunnen pakken om er samen voor te gaan.  

In de thuissituatie gaan we aan de slag met Video Home Training (VHT). Samen met ouders analyseren wij de beelden die gemaakt zijn van de dagelijkse omgang tussen ouders en het kind. Er waren vaste momenten die gepaard gingen met strijd zoals het aankleden in de ochtend en op tijd naar school toegaan. Ouders hebben geleerd dat zij kort en duidelijk moeten zijn in de instructie naar Daisy toe. Eén ding tegelijk vragen en helpen waar nodig.

Daisy is niet alleen drukke dame, het is ook een pittige dame die graag de discussie aangaat met haar ouders. Tijdens de opvoedondersteuning geven wij ouders handvatten om hier sterker in te staan. We zitten inmiddels in de afrondende fase van de ambulante begeleiding. Alle vertrouwen is aanwezig dat ouders voldoende vaardigheden hebben en dat zij hulp durven te vragen in eigen omgeving. Volgend jaar gaat Daisy naar groep 4 en met de tips die zij zelf heeft gekregen gaat dit vast goed komen.  

Wil jij meer informatie over diagnostiek, behandeling of ambulante gezinsbegeleiding? Neem contact op via 088-3210111 of info@atlasjeugdhulp.nl