“Contact voor Contract” was een belangrijk doel voor de relatie tussen Siem (8 jaar) en zijn vader.

Al vanaf de geboorte van Siem voelde vader geen band met zijn zoon. Siem huilde veelvuldig en vader lukte het niet om hem te troosten.

Ouders melden zich aan bij Atlas Jeugdhulp. Ze willen graag hulp thuis om met het opstandige gedrag van Siem om te gaan. Vader zou graag willen dat zijn zoon naar hem luistert als hij iets van hem vraagt. Ons team Ambulante gezinsbegeleiding gaat in de thuissituatie aan de slag met het versterken van de pedagogische vaardigheden van ouders. Parallel hieraan mag ik vanuit de Jeugd GGZ aan de slag met de relatie tussen vader en zoon aan de hand van Theraplay. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan het contact. Vader volgt Siem in zijn interesses en spel en toont daarmee betrokkenheid. Het oogcontact neemt toe tussen vader en zoon en er is sprake van gedeeld plezier. Siem trekt tijdens de behandeling steeds meer naar vader toe. Zo gaat hij op zijn schoot zitten en vraagt hij vader actief om te spelen.

In een evaluatie met ouders en de ambulant gezinsbegeleider geeft vader aan dat er voor hem een basis is gelegd in het contact met zijn zoon. Thuis vraagt Siem regelmatig of vader hem naar bed wil brengen. “Wil je dan ook een weerberichtje doen, pap?”. Vader raakt zijn zoon liefdevol aan op zijn rug en leert zijn zoon voelen en reguleren. Een mooie manier om de dag af te sluiten.

Nu het contact is gelegd, zal het contract ook makkelijker volgen. Ambulante gezinsbegeleiding helpt ouders in de vertaalslag naar de thuissituatie, zodat ouders met vertrouwen en met een liefdevolle blik naar hun zoon de toekomst tegemoet gaan. Een voorbeeld van een waardevolle behandeling en een constructieve samenwerking tussen onze teams Jeugd GGZ en Ambulante Gezinsbegeleiding.

Wil jij meer informatie over de inzet van Theraplay of advies, neem dan contact op via 088-3210111 of info@atlasjeugdhulp.nl.