Cleo (10) is een zachtaardig en creatief meisje dat prachtig kan tekenen, heel veel bijzondere kennis heeft en out-of-the box kan denken.

Op school gaat het qua prestaties bijzonder goed en ze krijgt daarom ook extra uitdagend werk. Op communicatief/sociaal vlak loopt ze (vooral op school) echter vast en daarom wordt zij aangemeld bij Atlas jeugdhulp.

Cleo kan erg moeilijk haar gedachten en gevoelens onder woorden brengen en kan bij vragen helemaal dichtslaan en lang (of compleet) stil blijven. Regelmatig verliezen andere kinderen hun geduld in het wachten op een reactie en gaan ze weer verder. Hierdoor wordt Cleo vaak niet gehoord of begrepen. Het gevolg is dat Cleo vaak de interactie vermijdt en dat anderen haar ook overslaan of over het hoofd zien. Ook de leerkracht geeft toe hier veel moeite mee te hebben en haar soms maar te laten, omdat ze haar er ook erg gespannen onder ziet zijn. Cleo heeft met de tijd spanning opgebouwd rondom sociaal contact, wat het vastlopen verergerd heeft.
Cleo zit in een tweestrijd. Aan de ene kant voelt ze zich veilig “onzichtbaar” op de achtergrond, maar aan de andere kant wil ook zíj heel graag aansluiting en verbinding met anderen.  Contact lukt makkelijker als het over haar eigen (soms bijzondere) interesses gaat, maar die lijken niet altijd aan te sluiten bij haar leeftijdsgenootjes. Waarom denkt zij nou zo anders?

Na intelligentieonderzoek blijkt Cleo een zeer hoge intelligentie te hebben.  Er gaan op een dag enorm veel vragen en gedachten door Cleo’s hoofd. Regelmatig zijn dat er zóveel dat ze ze niet echt op een rijtje kan krijgen om antwoord te geven. Dingen worden snel te druk en complex in haar hoofd.

Er wordt gestart met cognitieve gedragstherapie. De behandelaar heeft alle tijd en rust om te wachten bij het stilvallen en Cleo ervaart hoe fijn het is dat er (ook buitenshuis) gehoord wordt wat ze te zeggen heeft. Ze leert tijdens de behandeling haar eigen brein beter begrijpen, krijgt meer taal voor haar gevoelswereld en leert meer te communiceren aan de buitenwereld wat er bij haar gebeurt of wat ze nodig heeft, in plaats van geheel stil te vallen.
Het ervaren van steeds meer positieve interactiemomenten met leeftijdsgenoten maakt haar minder gespannen in sociale situaties en vastloop momenten nemen erg af. De leerkracht ziet dat Cleo langzamerhand aanweziger wordt in de groep, meer aansluiting heeft en vrolijker lijkt.

Wanneer Cleo bijzondere proefvakken als Sterrekunde gaat volgen voor het tweetalig gymnasium wat ze gaat doen, merkt ze ook meer aansluiting te vinden bij haar medeleerlingen en bouwt zelfs al een klein vriendengroepje op. Ze kijkt uit naar de middelbare school waar ze - ondanks dat ze jonger zal beginnen dan de gemiddelde leerling- meer aansluiting hoopt te vinden bij leeftijdsgenoten.
Cleo blijft een meisje dat wat meer moeite heeft met het verwoorden van haar (emotionele) binnenwereld, maar heeft zich ook (eindelijk) gevonden als onderdeel van een groep.

De toekomst heeft af en toe een wolkje, maar ziet er overwegend zonnig uit!

Wil jij meer informatie over Atlas Jeugdhulp? Bel of mail dan naar 088-3210111 of info@atlasjeugdhulp.nl.