Onderzoek en behandeling

Jeugd GGZ klinkt vaak wat spannend en daarom leggen we je uit wat we doen. We zijn er voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar die vastlopen door psychiatrische, opvoedings- en gezinsproblemen. We helpen het hele gezin, om het herstel van het kind te bevorderen. Herstel is een persoonlijk proces, waarin we samen proberen het leven weer op te pakken. Herstellen kan ook betekenen dat je minder last hebt van je ongemak. We richten ons niet alleen op therapie of behandeling, maar ook op het terugvinden van zin en plezier in het leven. De wensen en mogelijkheden van een kind en ouders staan centraal; wij zetten ons met hoofd, hart en handen voor jullie in. We gaan er samen voor.

Op basis van de uitslag van het onderzoek, stellen we samen een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat we gaan doen om de situatie te verbeteren. Hoe de behandeling eruit ziet, hangt volledig af van wat er kan en nodig is. We geloven sterk in de kracht van samen. Door goed te luisteren naar een kind, ouders en anderen die belangrijk zijn, kunnen we bouwen aan een fundament voor de verdere ontwikkeling van het kind. 

De zorg die wij bieden valt binnen de Basis Jeugd GGZ, dit betekent dat we inzetten op snelle en effectieve hulp aan kinderen en
jongeren die geen langdurig traject nodig hebben. Kinderen en jongeren met lichte tot matige, nietcomplexe psychische problemen worden bij ons gezien voor diagnostiek/onderzoek en/of behandeling.


Waarvoor kun je bij ons terecht?

 • Het jonge kind (0-6 jaar)
 • Aandacht- en concentratieproblemen
 • Angsstoornissen
 • Gedragsproblemen
 • Dwangklachten
 • Autisme
 • Hechtingsproblematiek
 • Negatief zelfbeeld
 • Enkelvoudig trauma
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Sociale problemen
 • Stemmingsklachten
 • Zindelijkheidsproblematiek

Nadat een kind is aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met de ouder(s) gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek/onderzoek zal plaatsvinden. Wij werken met verschillende behandelvormen zoals:
individuele behandeling, ouderbegeleiding en EMDR. Daarnaast werken wij binnen de diagnostiek onder andere vanuit intelligentie onderzoek,
neuropsychologische screening en sociaal-emotioneel onderzoek.
 

We zijn actief in de regio Lekstroom; gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Lopik en Vijfheerenlanden.

- Meer informatie over veel voorkomende problematieken vind je hier: problemen.
- Meer informatie over onze behandelvormen vind je hier: behandelvormen 

Uiteraard kunt u ook contact zoeken via info@atlasjeugdhulp.nl of 088-3210111 voor meer informatie. Wij staan u graag te woord voor advies.

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en een Psychodiagnostisch medewerker.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.

 • Justa Kamstra

  Behandelcoördinator Jeugd GGZ
  GZ-psycholoog
  BIG-nr: 29918298525

 • Maureen van Polanen Petel - Fokke

  Behandelcoördinator Jeugd GGZ
  GZ-psycholoog
  BIG-nr: 49913527025

 • Chris van Vliet

  Orthopedagoog

 • Joyce Hagenaars

  GZ-Psycholoog
  BIG-nr: 69919600325

 • Eva van der Kleij

  Orthopedagoog

 • Lieke van Warmerdam

  Psychodiagnostisch medewerker

 • Romy Snetselaar

  Kinder- en jeugdpsycholoog

 • Emmelot Verzijl

  (jr) Psychodiagnostisch medewerker

 • Amanda van Putten

  Orthopedagoog

 • Linda Penning

  Orthopedagoog