Jeugd GGZ

Atlas Jeugdhulp biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar oud met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. De zorg valt binnen de Basis Jeugd GGZ, wat betekent dat het om kortdurende behandeling gaat van lichte tot matige psychische problemen. We bieden diagnostiek en behandeling, waarbij gedacht kan worden aan de volgende problematiek.

We bieden diagnostiek en behandeling, waarbij gedacht kan worden aan de volgende problematiek:

 • Ontwikkelingsproblemen
 • Angst- en dwang
 • Gedragsproblemen
 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Trauma (enkelvoudig)
 • Rouwverwerking
 • Sociale problemen
 • Stemmingsklachten

Wil jij meer weten?
of heb je verdere vragen?

Bel of mail naar 088-3210111 of info@atlasjeugdhulp.nl om je casus persoonlijk te bespreken of advies in te winnen. Mocht onze collega in gesprek zijn dan wordt er een terugbelverzoek gemaakt. Uiteraard is aanmelden via onze website ook een optie.

Indicaties

& contra-indicaties

Indicaties:
 • Kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
 • Een psychiatrische stoornis of een vermoeden hiervan waarbij vraag is naar diagnostiek, advies en/of behandeling. De zorg valt binnen de Basis Jeugd GGZ, wat betekent dat het om kortdurende behandeling gaat van lichte tot matige psychische problemen.
Contra-indicaties:
 • Een lager IQ dan 85 (grens wordt op casusniveau geëvalueerd)
 • Crisisgevoeligheid (zoals forse somberheid, suïcidaliteit of forse eetproblematiek)
 • Ernstige psychiatrische problematiek (ernstige stemmingsproblematiek, automutilatie, persoonlijkheidsproblematiek, psychotische stoornissen)
 • Ernstig agressief gedrag of delict gedrag
 • Ernstig middelengebruik en/of ernstige verslaving
 • (Opvoedings-)problemen die gerelateerd zijn aan de gezinsomstandigheden zoals verwaarlozing, verslaving, mishandeling of een vechtscheiding van ouders
 • Ontbreken of intrekken van toestemming voor diagnostiek en/of behandeling door ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger(s)
 •  Wij doen geen onderzoek naar en/of behandeling van dyslexie of leerstoornissen.