Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

WIJ KIEZEN VOOR EEN PERSOONLIJKE BENADERING

Atlas Jeugdhulp biedt opvoedondersteuning in de thuissituatie in de vorm van Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) aan gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken zoals systeem- en oplossingsgericht werken. Het doel van de Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding is vanuit de eigen kracht van ouders te zoeken naar oplossingen voor problemen binnen het gezin.

De nadruk ligt daarbij vaak op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedvaardigheden van ouders  en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jongere. Ook kennisoverdracht (bijvoorbeeld over diagnoses zoals ADHD of een autismespectrumstoornis) speelt een belangrijke rol binnen deze vorm van begeleiding.

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding kan ingezet worden bij:

  • Opvoedproblemen 
  • Interactieproblemen tussen de gezinsleden
  • Specifieke kindproblematiek

Deze hulpverlening kan goed gecombineerd worden met andere vormen van hulp, zoals psychologische behandeling, naschoolse opvang etc. 

Wilt u meer weten?
of heeft u verdere vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Onze aanpak

Begeleidingsplan

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een kennismakingsgesprek bij u thuis. We stellen samen met u een begeleidingsplan op met op uw gezin afgestemde doelen. Het traject bestaat uit drie fases; kennismakingsfase, veranderingsfase en afrondingsfase.

Het team

Het team bestaat uit drie enthousiaste ambulante gezinsondersteuners.