Intelligentieonderzoek

Er bestaan veel verschillende omschrijvingen van het begrip “intelligentie”. Het heeft bijvoorbeeld te maken met hoe makkelijk je nieuwe dingen kunt leren, hoe snel je problemen kunt analyseren en oplossen en het gemak waarmee je de wereld om je heen kunt begrijpen.

Intelligentie is een belangrijke (maar zeker niet de enige) voorspeller van schoolprestaties. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten, die zowel aangeleerde kennis als inzicht, begrip en probleemoplossende vaardigheden meten. Bij intelligentieonderzoek (WISC-V-NL, WPPSI, WAIS) kijken wij dus naar veel verschillende delen van het functioneren. Een intelligentie-onderzoek geeft een beeld van de sterke kanten van het kind en laat tevens zien met welke vaardigheden het kind meer moeite heeft.

Momenteel gebruiken wij de WISC-V-NL voor het meten van de intelligente van kinderen van 6 t/m 16 jaar. Voor kinderen tussen de 2 en 7 jaar gebruiken wij de WPPSI-II-NL en voor jongeren boven de 16 gebruiken we de WAIS-IV-NL. Al deze testen zijn “Wechsler Intelligentie Testen” en veelgebruikte instrumenten in de praktijk. Wij beschikken ook over de RAKIT intelligentietest. Wij volgen de ontwikkelingen rondom deze testen en hun betrouwbaarheid op de voet en houden onze kennis en vaardigheden up to date door het volgen van erkende trainingen.

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

Meerwal 1-7 3432 ZV
Nieuwegein

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en Systeemtherapeuten.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.