Hechtingsproblematiek

Hechting is een proces van interactie tussen een kind en een of meerdere opvoeders, dat leidt tot een duurzame affectieve relatie.

Een kind leert dat ouders voorzien in zijn behoeftes (eten, drinken, liefde), dat ze sensitief en adequaat reageren en ervoor zorgen dat het kind veilig is. Ook de continuïteit in aanwezigheid van de ouder speelt hierin een rol. Onder normale omstandigheden ontwikkelen kinderen de eerste gehechtheidsrelaties met volwassenen als ze tussen de zes en twaalf maanden oud zijn. Soms verloopt het hechtingsproces om verschillende redenen niet goed. Er is dan sprake van onveilige gehechtheid. Onveilige gehechtheid leidt niet per definitie tot een hechtingsstoornis en moet daar dan ook niet mee verward worden. Bij een hechtingsstoornis is een meer onomkeerbare vorm van niet gehecht zijn aanwezig, terwijl onveilig gehechte kinderen nog benaderbaar zijn en zich soms opnieuw kunnen hechten.

Bij Atlas Jeugdhulp bieden wij verschillende ouder-kind behandelingen aan om de hechtingsrelatie te versterken, denk hierbij aan Theraplay.

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

088 - 321 01 11
info@atlasjeugdhulp.nl

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en een Psychodiagnostisch medewerker.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.