Gedragsproblemen

De meeste kinderen zijn wel eens brutaal, delen wel eens een tik uit of worden boos wanneer ze hun zin niet krijgen. Zeker in bepaalde ontwikkelingsfasen is dit een normaal verschijnsel.

Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze hun emoties leren te reguleren, te communiceren en gedragsregels te volgen. Storend gedrag wordt zorgwekkend als dit een duidelijk negatieve impact heeft op het kind of de jongere zelf, of zijn omgeving. Denk hierbij aan: moeite met het sluiten van vriendschappen, vaak de klas worden uitgestuurd, fysiek agressief worden enzovoorts. Ook gedrag dat opzettelijk anderen schaadt of kwetst, duidt op een gedragsprobleem. Bij sommige gedragsproblemen wordt een diagnose volgens de DSM-5 gesteld. Wij bieden behandeling voor het kind, maar ook ouderbegeleiding, waarbij ons doel is u en uw kind te ondersteunen en weer op weg te helpen.

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

Meerwal 1-7 3432 ZV
Nieuwegein

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en Systeemtherapeuten.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.