Enkelvoudig trauma

Iedereen maakt in zijn leven vervelende of schokkende gebeurtenissen mee. Niet elke negatieve gebeurtenis leidt ook tot een trauma. Wanneer een kind psychische klachten ontwikkelt naar aanleiding van een incident (geweld, ongeluk, overlijden), kan er sprake zijn van een (psycho)trauma.

Vaak hebben deze kinderen last van chronische stress en lichamelijke klachten. Als de symptomen van een trauma te lang aanhouden, kunnen deze zelfs de ontwikkeling van het brein (negatief) beïnvloeden. Hoe vroeger het trauma wordt erkend, hoe vroeger de hulpverlening kan starten: dit biedt weer betere vooruitzichten in de toekomst.

Atlas biedt de mogelijkheid tot EMDR bij het behandelen van trauma. 

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

088 - 321 01 11
info@atlasjeugdhulp.nl

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en een Psychodiagnostisch medewerker.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.