EMDR

EMDR oftewel Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een therapie voor mensen die een traumatische of akelige gebeurtenis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld een verkeersongeval, een overlijden in de omgeving of seksueel misbruik, en hiervan last blijven houden.

Psychische klachten die kunnen blijven bestaan zijn bijvoorbeeld: herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks), nachtmerries en vermijding. Amerikaans psychologe Francine Shapiro ontwikkelde EMDR meer dan 25 jaar geleden en sindsdien is er veel onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) of andere trauma gerelateerde klachten, baat hebben bij EMDR. Inmiddels is EMDR een volwaardige en effectieve therapeutische methode.
 

Tijdens de sessies zal de behandelaar vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief gevoelens, gedachtes en beelden. Tegelijkertijd wordt een afleidende stimulus aangebonden; vaak is dit de hand van de therapeut die met de ogen gevolgd moet worden. Op deze manier wordt het natuurlijk verwerkingssysteem gestimuleerd en krijgt het werkgeheugen zoveel te verwerken dat het beeld rondom de gebeurtenis vervaagd en minder lading krijgt. Na elke “set” van stimuli wordt er even rust genomen en vraagt de behandelaar wat er qua gedachtes en emoties naar boven komt. Uiteindelijk zullen de angst, herbelevingen en schrikreacties minder worden en krijgt de gebeurtenis een plekje.

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

Meerwal 1-7 3432 ZV
Nieuwegein

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en Systeemtherapeuten.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.