Brain blocks

Brain Blocks is een interventie die wordt ingezet bij kinderen met autismegerelateerde problematiek. “In praktische zin is Brain Blocks een doos met verschillende materialen, waaronder twee borden met een afbeelding van twee identieke hoofden, een vijftal sheets en diverse materialen zoals ballen, blokken, bruggen, staafjes, cilinders en een filter. Aan de hand van concrete situaties ontstaan er, onder begeleiding van een professional, Brain Blocks ‘beelden’ waarop gereflecteerd wordt. Dit geeft inzicht in ervaringen en manieren van denken. Door het inzicht wordt het mogelijk om uiteindelijk tot anders denken, handelen en voelen te komen.”

Uiteindelijk werkt Brain Blocks aan vier doelstellingen:

 1. Psycho-educatie (Wat betekent de diagnose en hoe wordt het dagelijks functioneren beïnvloed?)
 2. Werken aan de ik-ander differentiatie (Leren zien van andermans perspectief; wisselwerking “ik” en “de ander”)
 3. Werken aan belemmerende overtuigingen (Negatieve cognities zoals: “Ik kan dit niet” ombuigen naar helpende cognities)
 4. Communicatie (Verbeteren van interacties, elkaar beter begrijpen, meer wederkerigheid)

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

Meerwal 1-7 3432 ZV
Nieuwegein

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en Systeemtherapeuten.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.