Aandachts- en concentratieproblemen

Kinderen die last hebben van aandachts- en concentratieproblemen, zoals ADHD, zijn vaak afgeleid, ervaren veel (fysieke) onrust en kunnen zich niet goed concentreren.

ADHD is een neurologische stoornis, die zich kenmerkt door de combinatie van concentratieproblemen, impulsiviteit, hyperactiviteit en moeite met plannen. ADD is een subtype hiervan: deze kinderen zijn vaak dromeriger, maar er is geen sprake van hyperactiviteit. Naast ouders, signaleren ook leerkrachten vaak symptomen, omdat een kind op school veel stil moet zitten en zich langere tijd moet kunnen concentreren. Wij bieden diagnostiek naar AD(H)D aan de hand van o.a. neuropsychologisch onderzoek. Ook bieden wij behandeling en kunnen we meedenken over schooladviezen.

Liever eerst meer informatie?
Neem contact met ons op

088 - 321 01 11
info@atlasjeugdhulp.nl

Onze aanpak

Intake

Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt er een korte telefonische screening om samen te bespreken of de hulpvraag passend is bij ons aanbod. Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland. Na het intakegesprek wordt er in overleg met u gekeken of er direct gestart kan worden met behandeling of dat er eerst diagnostiek zal plaatsvinden. 
 

Diagnostiek

Binnen de diagnostiek hebben we de volgende onderzoeksmogelijkheden:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Ouder-kinderobservatie
 • Schoolobservatie
   

Behandelvormen

De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepstherapie en/ of oudergesprekken. Wij bieden de volgende behandelvormen:

 • Individuele behandeling (o.a. Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • EMDR 
 • Theraplay
 • Groepstherapie en/of trainingen

Het team

Het team bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen, Basispsychologen, Orthopedagogen, EMDR therapeuten, Cognitief gedragstherapeuten en een Psychodiagnostisch medewerker.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers hier.